Afwezigheden

In september van het jaar waarin een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. 
 
Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 
Briefje van de ouders

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 
Een briefje geschreven door de ouders kan slechts vier keer per schooljaar gebruikt worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.


 
Medisch attest

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. 

Aanvraagformulier medicijnen toedienen op school