Informeren

Oudercontacten kleuter
Gedurende het schooljaar hebben de ouders steeds de gelegenheid om met de klastitularis een afspraak te maken.

Eind september wordt er in elke kleuterklas een infoavond georganiseerd.

2 Keer per schooljaar word je uitgenodigd voor een individueel oudercontact.


Oudercontacten lagerGedurende het schooljaar hebben de ouders steeds de gelegenheid om met de klastitularis een afspraak te maken.
In de loop van de maand september wordt er in elke klas een infoavond georganiseerd.
2 Keer per schooljaar word je uitgenodigd voor een individueel oudercontact.
Voor de exacte data verwijzen we graag naar de kalender van de juiste afdeling. 
EHBO