Slaapklas

Het is de bedoeling dat peuters die na het middagmaal moe zijn, kunnen gaan rusten.

Een kinderverzorgster zal voor de kleine slapertjes zorgen.

De school neemt alle kosten die aan deze slaapklas verbonden zijn, voor haar rekening!