Schoolverzekering

Alle kinderen zijn op school verzekerd tegen:

- Ongevallen op school.
- Ongevallen op weg naar school of van school naar huis. Let wel: men neemt steeds de veiligste weg!
- Ongevallen tijdens extra-murosactiviteiten en naschoolse opvang.
- Ongevallen bij klasuitstappen.

De ouders blijven echter wel burgerlijk aansprakelijk voor hun kinderen, wanneer ze langs de weg een ongeval veroorzaken of ergens schade aanrichten t.o.v. derden.
In dergelijke gevallen kan de familiale verzekering tussenkomen.

De schoolverzekering komt NIET tussen bij diefstal en materiële schade aan: kledij, fietsen, boekentassen, uurwerken, ...
Deze zaken vallen dus niet onder de schoolverzekering.

Wat doet u wanneer uw kind slachtoffer is van een ongeval?


1) U haalt een aangifteformulier af op het secretariaat of op de vestigingsplaats.

2) Met dit formulier gaat u naar de dokter of het ziekenhuis, die vullen het formulier in.

3) Zelf vermeldt u op het formulier uw rekeningnummer, kleeft u een vignet van uw mutualiteit op de binnenzijde en plaatst u uw handtekening.

4) U brengt het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk op school. Aangifte moet binnen de 48 uur gebeuren!

5) De school stuurt dit formulier op naar Ethias (onze verzekeringsmaatschappij).