BIJDRAGEREGELING

Rekeningen voor maaltijden, studie en uitstappenBE45 3631 2751 1489
Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
Gemeenteschool
9830 Sint-Martens-Latem
Op dit rekeningnummer kan er betaald worden voor:


warme maaltijden kleuters:
€ 3,30
soep, maaltijd, dessert, toezicht


warme maaltijden lager:
€ 3,46
soep, maaltijd, dessert, toezicht


boterhammen op school:
€ 0,75
soep, water, toezicht


studie/kleuteropvang:
€ 1
16u tot 16u45


Indien u voor domiciliëring gekozen hebt, zal dit duidelijk vermeld staan op uw rekening.
Rekeningen voor opvangBE78 3900 3441 8786
Oudercomité Latem-Deurle
Opvang
9830 Sint-Martens-Latem

Op dit rekeningnummer kan er betaald worden voor:


ochtendopvang:
€ 1
7u00 tot 8u00opvang kleuters en lager: 
€ 2
16u45 tot 18u00

De prijzen kunnen doorheen het schooljaar aangepast worden.
Voor dit rekeningnummer is er geen mogelijkheid tot domiciliëring.

Betalingsmodaliteit

Elke maand ontvangt u een rekening. U krijgt steeds een overzicht van alle in de school gemaakte onkosten (maaltijden, opvang, uitstappen,...). 
U kan beter betalen via een domiciliëringingsopdracht of via een overschrijving. 
Contant betalen proberen we te vermijden.
We verwachten dat die maandelijkse schoolrekening op tijd en volledig wordt betaald.

Meerdaagse extra-murosactiviteiten


De maximumbijdrage door de ouders, na tussenkomst van het oudercomité, bedraagt:
1ste en 2de leerjaar:
boerderijklas €35


3de en 4de leerjaar Latem:
bos- of zeeklas €65


3de en 4de leerjaar Deurle:
avonturen- of bosklas €55


6de leerjaar:
sneeuwklas €285


Met een maximum van 440 euro per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs. 
Het is belangrijk dat u goed oplet welk rekeningnummer er op de overschrijving vermeld staat.
Dankzij jullie goede medewerking kunnen de betalingen vlotjes gecontroleerd worden.