Levensbeschouwing

Levensbeschouwelijke vakken

Vanaf het 1ste leerjaar krijgen de ouders een keuzeformulier.

Het staat de ouders vrij te kiezen welk levensbeschouwelijk vak hun kind zal volgen.
De ouders kunnen kiezen uit:

  • Rooms-katholieke godsdienst
  • Protestantse - evangelische godsdienst
  • Orthodoxe godsdienst
  • Anglicaanse godsdienst
  • Israëlitische godsdienst
  • Islamitische godsdienst
  • Niet-confessionele zedenleer

Wenst u meer informatie over de levensbeschouwelijke vakken, dan kan dit op de site van het ministerie van onderwijs en vorming.