Oudercomite

Team
Jourie Roels
Voorzitter
Barbara de Vos
Jullie Wijnakker
Penningmeester
Ook zin om je in te zetten voor de school? 
Sluit je dan maar bij ons aan! We kunnen steeds extra hulp gebruiken.
Contacteer gewoon onze voorzitter
via 
oc.deurle@gmail.com of mr.david.cloet@gmail.com.
Verslagen
Taken
Het oudercomité heeft de volgende doelen:
Ontmoeten

Het OC organiseert jaarlijks een hele reeks activiteiten en ondersteunt heel wat specifieke schoolactiviteiten.

 • BBQ
 • Halloween tocht
 • Schoolbal
 • Kerstmarkt
 • Grootouderfeest
 • Koekenbloemendag
 • en andere (vb informatie avond)
Via al deze activiteiten leren de ouders elkaar beter kennen terwijl zij en de leerlingen de gelegenheid krijgen om ook de school en de leerkrachten op een andere manier te ontmoeten. 
Het organiseren van deze activiteiten vraagt vaak veel tijd. Uw ondersteuning als ouder stelt het OC dan ook erg op prijs.
Indien u graag wenst bij te dragen aan één of meerdere OC activiteiten dan kunt u bij ieder lid van het OC terecht.
Al onze contactgegevens vindt u hier of kan u terug vinden in het kalenderboekje.
Ondersteunen

Het OC ondersteunt de werking van de school niet enkel door de handen uit de mouwen te steken tijdens de verschillende activiteiten, maar ook door een aanzienlijke financiële steun te bieden.

Alle winst van de verscheidene activiteiten wordt integraal benut door het OC in de financiële ondersteuning van de school. 
 
In overleg met het OC kan de school heel wat zaken aankopen of worden jaarlijkse activiteiten ondersteund die ten goede komen van alle leerlingen.Voorbeelden ondersteuning door oudercomité

Jaarlijkse uitgaven
 • Jaarlijks klassenbudget kleine uitgaven
 • Attentie op dag van de leerkracht
 • ¼ kostprijs boerderijklas
 • ¼ kostprijs avonturenklas
 • ¼ kostprijs bosklas
 • ¼ kostprijs sneeuwklas
 • Tweedaagse tocht: ontbijt, avondmaal
 • Deel auteurslezingen tijdens jeugdboekenweek
 • Cadeautje van Sint en Piet
Eenmalige uitgaven

 • CD-spelers voor in de klas
 • Digitaal schoolbord (1 in 2011, ½ in 2012)
 • Picknicktafels speelplaats
 • Boot en speelhuisje
 • Installatie beamer, digitale TV, scherm en geluidsinstallatie in refter (2010)
 • Geluidsinstallatie voor speelplaats
 • Aanvulling speelgoedkast van studie en opvang
 • Papieren bollen refter
 • 2 digitale fototoestellen
 • DVD speler opvang
 • Schminkkoffer, spiegel en toneelmake-up
 • Kleuterpakket tandhygiëne
Communiceren en informeren


Het oudercomité wil graag een spreekbuis zijn voor alle ouders naar het bestuur toe.

Verder zorgt het comité er ook graag voor dat u als ouder op de hoogte bent en blijft.
Onze algemene communicatiekanalen:

 • De schoolkrant
 • Het kalenderboekje. De sponsors zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het OC.
 • Ons algemeen email adres: oc.deurle@gmail.com

U kunt als ouder steeds één van de leden van het comité benaderen met uw ideeën of bedenkingen.
Deze worden dan ter sprake gebracht bij de volgende vergadering van het comité.
Meedenken, adviseren en overleggen


Michel zetelt als lid van het OC in de schoolraad.
Op die manier kan hij ook advies geven omtrent thema's die het dagelijks leven op de school aanbelangen. 


Voorbeelden:
 • Algemene organisatie
 • Werking van de school
 • Bepaalde infrastructuurwerken
 • Opstellen schoolreglement
 • E.d.
Het OC heeft regelmatig overleg waarbij ook leerkrachten van de school aanwezig zijn.
Tijdens dit overleg kunnen allerlei zaken die zich in en rond de school afspelen besproken worden.

Indien u als ouder daar graag een bepaald onderwerp besproken had gezien, dan kunt u daarvoor steeds iemand van het comité benaderen of een email sturen naar ons e-mailadres:
 oc.deurle@gmail.com.
Zodra uw onderwerp besproken is tijdens het overleg zal het OC hierover berichten over het verder gevolg.
Activiteiten
Interesse?
Ja! Laten we het samen doen voor onze kinderen!

U kan de hulpcheque downloaden, invullen en deponeren in de brievenbus van het oudercomité onder het afdak.


Namens alle kinderen bedankt!


Dankjewel oudercomité!
De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. 

Kinderen kunnen de robot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moeten de kinderen de Bee-Bot van tevoren de juiste commando’s geven. 
In verschillende opdrachten laten leerlingen de bijtjes een parcours op variërende matten afleggen. 

Ongeacht voor welke lesjes de Bee-Bot wordt ingezet, de uitdaging voor de leerling is steeds om vooruit te denken. De complexiteit wordt bepaald door het niveau van de opdracht. 

Door de eenvoudige bediening is de Bee-Bot vanaf jonge leeftijd goed inzetbaar. Opdrachten kunnen naar complexiteit opgebouwd worden. 

Opdrachten met de Bee-Bot dragen bij aan een oefening in logisch denken en probleemoplossende vaardigheden. 

De leerlingen maken een plan, testen en evalueren en wijzigen het programma als dat nodig is. Strategieën die vooral door kinderen gebruikt worden zijn tijd nemen om na te denken en een probleem doelmatig aanpakken.