Inschrijven

Hoe verloopt een inschrijving?

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.
Als u uw kind inschrijft voor het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor het lager onderwijs. Als u het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kunt u inschrijven in een school. Bij inschrijving tekent u ook het inschrijvingsregister.

Wanneer mag ik mijn kind inschrijven?

De school schrijft de leerlingen aan de hand van een digitale aanmeldingsprocedure in.

Er zijn 2 inschrijvingsperiodes:


Periode 1: Inschrijvingsvoorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

Tijdstip: Tussen 01/09 en 01/03.

Voor wie:

  • Voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school. 
  • Voor kinderen van personeelsleden van de school.Periode 2: Inschrijvingen van kinderen uit niet-voorrangsgroepen

Tijdstip: 
Vanaf 01/03, kunnen kinderen aangemeld worden.

Begin april ontvangt u een ticket tot inschrijving indien de capaciteit van de klasgroep nog niet is bereikt.
Dit inschrijvingsticket is geldig tot eind mei.


Voor wie:

Zolang de capaciteit van de klasgroep niet overschreden is, kan elke leerling, worden ingeschreven.

Wanneer een klasgroep zijn maximumcapaciteit heeft bereikt, krijgt u het formulier "Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving" mee of toegestuurd.

De aangemelde kinderen worden in volgorde gelegd volgens afstand woonplaats-school.

 

 

 

Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school?
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
  • De 1ste schooldag van februari.
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.


Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.
Bereken de instapdatum voor je kleuter